Lọc theo:
Thang tứn khửn
Thang tứn khửn

150,000Đ/Kg

Thục địa
Thục địa

2,000,000Đ/Kg

Thiên niên kiện
Thiên niên kiện

150,000Đ/Kg

Quả sim khô
Quả sim khô

150,000Đ/Kg

Rễ nhàu
Rễ nhàu

100,000Đ/Kg

Nấm Linh Chi
Nấm Linh Chi

2,500,000Đ/Kg

Nấm lim xanh
Nấm lim xanh

3,500,000Đ/Kg

Nấm hồng chi
Nấm hồng chi

1,000,000Đ/Kg

Minh mạng thang
Minh mạng thang

250,000Đ/Kg

Rễ mật nhân
Rễ mật nhân

120,000Đ/Kg

Kiêu nhiêu lỵ
Kiêu nhiêu lỵ

180,000Đ/Kg

Hạt sen khô
Hạt sen khô

200,000Đ/Kg

Đỗ trọng
Đỗ trọng

200,000Đ/Kg

Chuối hột bánh
Chuối hột bánh

150,000Đ/Kg

Bạch tật lê
Bạch tật lê

300,000Đ/Kg

Ba kích khô
Ba kích khô

500,000Đ/Kg

Cây bá bệnh
Cây bá bệnh

100,000Đ/Kg

Có tất cả 32 sản phẩm