Lọc theo:
Xuyên tâm liên
Xuyên tâm liên

130,000Đ/Kg

Xích đồng nam
Xích đồng nam

150,000Đ/Kg

Cây xạ đen
Cây xạ đen

120,000Đ/Kg

Cây vú bò
Cây vú bò

150,000Đ/Kg

Lá vông neem
Lá vông neem

90,000Đ/Kg

Vỏ quýt
Vỏ quýt

180,000Đ/Kg

Vỏ quế 500gam
Vỏ quế 500gam

120,000Đ/Kg

Vỏ hoàng bá
Vỏ hoàng bá

100,000Đ/Kg

Thang tứn khửn
Thang tứn khửn

150,000Đ/Kg

Trần bì sấy khô
Trần bì sấy khô

250,000Đ/Kg

Trà tâm sen 100gam
Trà tâm sen 100gam

70,000Đ/100g

Lá sen khô
Lá sen khô

150,000Đ/Kg

Trà Hoa Hồng 100gam
Trà Hoa Hồng 100gam

80,000Đ/100g

Trà hoa cúc 100gam
Trà hoa cúc 100gam

80,000Đ/100g

Toan táo nhân
Toan táo nhân

180,000Đ/Kg

Cây thuốc dòi
Cây thuốc dòi

100,000Đ/Kg

Có tất cả 311 sản phẩm