Lọc theo:
Rễ cau khô
Rễ cau khô

150,000Đ/Kg

Rau má sấy khô
Rau má sấy khô

120,000Đ/Kg

Lá lốt khô
Lá lốt khô

120,000VNĐ

Rau đắng đất
Rau đắng đất

120,000VNĐ

Rễ cau
Rễ cau

180,000đ/kg

Lá bưởi
Lá bưởi

180,000VND

Trái dứa dại
Trái dứa dại

150,000đ/kg

Cây ô rô
Cây ô rô

120,000đ/kg

Cây muồng trâu
Cây muồng trâu

130,000đ/kg

Kim tiền thảo
Kim tiền thảo

120,000đ/kg

Có tất cả 11 sản phẩm